Spuštění webových stránek

23. 10. 2011 - Články -> Aktuálně

Právě jsme spustili nové webové stránky www.anglicky-rychle.cz.

Co nabízíme?

Výuku anglického jazyka Callanovou metodou formou týdenního intenzivního kurzu. Kurz probíhá vpěti dnech od pondělí do pátku a student absolvuje 6 vyučovacích hodin denně ve skupině po 6 až 12 lidech.

Další možností je standardní výuka 1x – 2x týdně po dvou hodinách. Kurz je intenzivní a po jeho absolvování a případném ‚zažití‘ látky může pokračovat ve výuce vyšší úrovně.

Při výuce se používá minimum rodného jazyka svýjimkou výuky úplných začátečníků anebo vpřípadě vysvětlení náročné nové látky. Vhodinách je simulováno anglické prostředí a podstatnou částí výuky jsou i reálie země. Absolventi prvního a druhého stupně jsou schopni základní komunikace. Lektor při výuce klade dotazy, které jednou opakuje a záměrně mluví rychleji, než běžnou mluvou, na které studenti odpovídají. Komunikace probíhá velkou rychlostí tak, že student nemá čas na přemýšlení a po velmi krátké době se jazyk vrývá do podvědomí a student odpovídá automaticky bez přemýšlení.

Tato jazyková metoda je prokazatelně až 4x rychlejší a po absolvování 290 vyučovacích hodin by měli být schopni bez problému absolvovat zkoušku Cambridge First Certificate. Pokud se studentovi nepodaří po absolvování výše zmíněného počtu vyučovacích hodin certifikát získat, škola mu poskytne 30 bezplatných
vyučovacích hodin počínaje datem ohlášení výsledků zkoušky.