Průběh vyučovací hodiny

Ve třídě by se při výuce Callanovou metodou mělo nacházet 6 - 8 studentů, což znamená, že každý student bude mít dostatečný a přiměřený čas na odpovídání. Během jedné vyučovací hodiny (která trvá 45 minut) slyší a mluví student několikanásobně víc, než na tradiční hodině výuky cizího jazyka.

Vyučovací hodina vedená Callanovou metodou je rozdělená do několika částí:

  • Lektor nejprve vysvětluje slovíčka, případně novou látku (slovní spojení a pod.). Vždy používá takovou slovní zásobu, kterou již studenti na dané úrovni znají. V různých případech (především ale u začátečnických skupin) si lektor pomáhá rodným jazykem, avšak čím kvalitnější lektor, tím méně češtiny.
  • Následně lektor daná slova zahrne do vět, pomocí kterých vytvoří otázky. Tyto otázky následně klade jednotlivým studentům a při odpovědích se snaží, aby každý student odpovídal plnou větou a nahlas. Studenty vyvolává náhodně, aby vyvolal soustředění všech a zapojil je do procesu.
  • Pokud jde o gramatické jevy, ty lektor vysvětluje v angličtině, ale až po dosažení určité znalosti jazyka. Následně je zařadí do otázek a takto procvičuje se studenty. Vzhledem k tomu, že na každé hodině třída probere množství nového učiva, každá následující hodina začíná opakováním, které je na tu – kterou úroveň přesně dané. (V příručkách Callanovy metody je přesně určeno, kolikrát musí student na konkrétní úrovni slyšet slovo, případně slovní spojení, aby si jej zapamatoval).
  • Právě z tohoto důvodu je opakovací část nejdelší část hodiny (přibližně 70%). Zbylých 30% je rozděleno mezi psaní diktátů, případně procvičování gramatiky.

Lektor Callanovy metody se pro zachování dynamiky snaží mluvit maximální rychlostí, což v praxi znamená přibližně 200 – 240 slov za minutu. (Při tradičních metodách je to cca 100 – 120 slov za minutu). Lektor také používá výraznou řeč těla, jednak aby napomáhal studentovi při odpovědích (např. pokud nezná nějaké slovíčko, tak mu ho naznačí), aby celá hodina měla spád a „drive“. Lektoři se na hodinách střídají, aby byly hodiny opravdu reálné a simulovalo se skutečné zahraniční prostředí (v reálném životě při pobytu v zahraničí je člověk vystaven různým typům přízvuků, intonací apod.)

Samozřejmě, že lektor se snaží, aby se na konverzaci podíleli co nejvíce právě studenti. Každá chyba je lektorem okamžitě opravena a student musí nejprve zopakovat správné znění odpovědi a až následně může pokračovat dál.

Při kurzech Callanovy metody jsou domácí úkoly minimální, a pokud ano, tak na dobrovolné bázi. Díky všem zásadám by se měl student vše podstatné naučit přímo na hodině.