Úspěšnost metody

Úspěšnost studentů Callanovy metody u zkoušek FCE je vynikajících 90 %, zatímco u jiných metod je to pouhých 70%. Studenti Callanovy metody jsou schopni mluvit plynule a reagovat bez přemýšlení – jako ve svém rodném jazyce.

Po 4. stupni (Stage) jsou studenti připraveni na zkoušku KET (Key to English Test), která testuje základní znalosti angličtiny. Po šesti stupních Callanovy metody mohou studenti skládat zkoušku PET (Preliminary English Test), která testuje, jak je student schopný se vyrovnat s běžnými životními situacemi. Dvanáctý stupeň Callanovy metody přivede studenty až ke zkoušce FCE (First Certificate in English), která ověřuje, že je student schopen se úspěšně vyrovnat se všemi možnými situacemi, a která je určena pro pokročilejší studenty. Následují ještě další dvě zkoušky, CAE (Certificate in Advanced English) pro pokročilé studenty a CPE (Certificate of Proficiency in English) pro studenty, kteří dosáhli téměř úrovně rodilých mluvčích.

Klíč k úspěchu

Klíčem k úspěchu učení je opakování. Nejdůležitější je pochopit, že pravidelné opakování je nezbytné. Je to stejné, jako učit se psát na stroji nebo hrát na klavír, což je principiálně otázkou rozvinutí rychlého reflexu. Reflex jazyka přichází z hlasových orgánů, nikoliv z mozku. Student se tedy musí naučit hovořit bez myšlení, automaticky – není čas na přemýšlení. Klavírista během hry také nemá čas přemýšlet nad prstokladem. Kdyby se zastavil a začal přemýšlet, ztratil by se. A stejně tak by člověk spadl, kdyby přemýšlel o tom, kam položit nohu při běhu ze schodů. Rychlý reflex lze rozvinout jen mechanickým opakováním. Vše se musí opakovat, procvičovat stále dokola do té doby, než to lze provádět bez přemýšlení. “Klíčem k úspěchu při studiu jazyka je opakování a mluvení bez přemýšlení.“